Integritetspolicy

1.Introduktion

Vår hemsida arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller endast vår hemsida kunder och användare av våra onlinetjänster. Ansöker du om en tjänst på vår hemsida gäller inte denna integritetspolicy. Integritetspolicy för platssökande hittar du på vår karriärwebbplats.

2.Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

3.Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

För att skapa och hantera ditt personliga konto

För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster

För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus

För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster

För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller

För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online

För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster

För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

4.Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

5.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.

Drivs av treesac.se © 2023